Jsem statutárním orgánem nebo zástupcem právnické osoby

Rozkryjte vlastnickou strukturu a skutečného majitele právnické osoby, za kterou jste oprávněn/a jednat

Registrovat

Jsem osobou oprávněnou jednat jménem veřejnoprávní instituce nebo NGO

Veřejnoprávní instituce nebo veřejně prospěšná NGO může využít Verifikátor k rozkrytí či ověření rozkrytí vlastnické struktury či struktur, které ještě nebyly certifikovány.

Registrovat Instituci